Ponuda 1553

Ponuda 1553

4.490,00 kn

Zero bone loss – Koncepti bez gubitka kosti - 198 € -(10%) 178,20 €
Godišnja pretplata QDM 2021. – 169,00 €

JOMI - pretplata 2021. – 240 €

Poštarina - 8 €
                                          Ukupno 595,20 € - 4.490,00 kn

Naslov Ponuda 1553
Autor Media Ogled d.o.o.
Datum objave Dec 08, 2021

Zero bone loss – Koncepti bez gubitka kosti - 198 € -(10%) 178,20 €
Godišnja pretplata QDM 2021. – 169,00 €

JOMI - pretplata 2021. – 240 €

Poštarina - 8 €
                                          Ukupno 595,20 € - 4.490,00 kn