Ponuda 1314

Ponuda 1314

3.090,00 kn

Estetska stomatologija / Sklad – Vještina – Tehnologija – 80,00 €
Estetska stomatologija – Godišnjak – 10,00 €
Digital implantology, Guseppe Luongo – 153,00 €
Godišnja pretplata QDT 2019 – 80,00 €
Godišnja pretplata QDT 2020 – 89,00 €

Naslov Ponuda 1314
Autor Media Ogled d.o.o.
Datum objave Dec 01, 2020

Estetska stomatologija / Sklad – Vještina – Tehnologija – 80,00 €
Estetska stomatologija – Godišnjak – 10,00 €
Digital implantology, Guseppe Luongo – 153,00 €
Godišnja pretplata QDT 2019 – 80,00 €
Godišnja pretplata QDT 2020 – 89,00 €

Ukupno 412 € - 3090,00 kn