Dug za Quintessence literaturu

Dug za Quintessence literaturu

2.065,00 kn

1067 Godišnja pretplata QDM 2017.                                  160,00 €

1067 Godišnja pretplata QDM 2018.                                  160,00 €

Adhezivno cementirani keramički nadomjesci
u prednjoj denticiji                                                               39,00 €
                                              popust                                   - 80,00 €

_________________________________________________________

                                                                               ukupno 279,00 €

                                                                        279,00 € = 2.065,00 kn

Naslov Dug za Quintessence literaturu
Autor Media Ogled d.o.o.
Datum objave Jun 11, 2019

1067 Godišnja pretplata QDM 2017.                                  160,00 €

1067 Godišnja pretplata QDM 2018.                                  160,00 €

Adhezivno cementirani keramički nadomjesci
u prednjoj denticiji                                                               39,00 €
                                              popust                                   - 80,00 €

_________________________________________________________

                                                                               ukupno 279,00 €

                                                                        279,00 € = 2.065,00 kn