Otvorene stavke

Otvorene stavke

2.423,00 kn

 Godišnja pretplata QDT za 2019. god.                                80,00 Eura
  Quintessence literatura                                                     230,00 Eura
 _____________________________________________________________

                                                            ukupno 2.423,00 kn = 323,00 Eura

Naslov Otvorene stavke
Autor Media Ogled d.o.o.
Datum objave Sep 19, 2019

 Godišnja pretplata QDT za 2019. god.                                80,00 Eura
  Quintessence literatura                                                     230,00 Eura
 _____________________________________________________________

                                                            ukupno 2.423,00 kn = 323,00 Eura