Q PAKET: Klasici - Velika akcija

Q PAKET: Klasici - Velika akcija

€675,00
Q PAKET: Klasici - Velika akcija

Više podataka o paketu je dostupno OVDJE.

Estetska, parodontna plastična i implantološka kirurgija, Autor: Otto Zuhr / Marc Hurzeler

+

Implantoprotetika koncept usmjeren na pacijenta, Autor: Stefan Wolfart

+

Implantati u estetskoj zoni, Autor: Ueli Grunder

CIJENA : 4.999,00 kn/ 675 €

Estetska, parodontna plastična i implantološka kirurgija - Mikrokirurški koncept , Autor: Otto Zuhr / Marc Hurzeler

Autori po prvi put pružaju opsežan pregled osnova, indikatora i kliničkih tehnika estetske, parodontne plastične i implantološke kirurgije na temelju mikrokirurgije. Ovo izdanje pritom uzorno povezuje znanstvene spoznaje s praktičnim iskustvom. U vezi obrađenih pitanja analizira se dostupna znanstvena literatura te vodi aktualna klinička evidencija. Prikazi slučajeva i predstavljene tehnike pomno se prikazuju na mnogobrojnim fotografijama, korak po korak. Za praktičnu provedbu protokola izrađene su kontrolne liste za materijale, instrumente i radne korake. Uputstva za zbrinjavanje svih značajnijih komplikacija upotpunjuju prikaze u ovom izdanju. Ova knjiga bez sumnje jedna je od najvažnijih publikacija na području oralne kirurgije posljednjih godina i obvezno je štivo za svakog implantologa i parodontologa.

Implantoprotetika - koncept usmjeren na pacijenta, Autor : Stefan Wolfart

Dok o kirurškim aspektima implantologije postoji dovoljnostručne literature, nedostaje svobuhvatan priručnik i udžbenik o implantoprotetskoj opskrbi pacijenata – što je zapravo cilj gotovo svake implantacije. Renomirani tim autora tu prazninu popunjava na kvalitetan način. Knjiga je ilustrirana s više od 2 000 fotografija i mnoštvom shema te predstavlja uvjerljiv koncept implantacije vođene protetskim planom i individualne estetske protetske opskrbe temeljene na znanstvenim dokazima. Koncept je dobro promišljen, od planiranja terapije do praćenja. Odlučujuće dodirne točke između kirurga i protetičara, protetičara i dentalnog tehničara te pacijenta i tima zaduženog za liječenje detaljno se opisuju. Sa sigurnošću se radi o budućem zlatnom standardu i obveznom priručniku, ne samo za svakog implantologa i protetičara, nego praktički za svakog doktora dentalne medicine i dentalnog tehničara.

Implantati u estetskoj zoni, Autor: Ueli Grunder

Napisana od strane respektabilnog i inovativnog kirurga, ova knjiga donosi nekonvencionalnu strategiju implantološke terapije za estetske restauracije u anteriornom području, koja je potvrdila svoju učinkovitost u višegodišnjoj kliničkoj praksi. Uz pregled bioloških načela, planiranje terapije, indikacije, estetsku analizu i protetska rješenja, autor se fokusira na segmente kao što su poštedne ekstrakcije zubi, precizno pozicioniranje implantata, kriterije za odabir tehnike ugradnje implantata, i najvažnije – širok spektar tehnika menadžmenta mekog tkiva koji koristi kod svoga pristupa. Ova knjiga također prikazuje tehnike kojima se može poboljšati estetski rezultat bilo koje implantološke terapije, neovisno o terapijskim strategijama. O svim se postupcima i tehnikama raspravlja uz više od 4000 kliničkih fotografija i ilustracija. Na taj način ovaj lider u dentalnoj implantologiji podiže čitateljevu svijest o visokim zahtjevima koje danas postavlja dentalna implantologija, te ilustrira kako kliničari mogu ostvariti optimalne rezultate.
Naslov Q PAKET: Klasici - Velika akcija
Autor Otto Zuhr / Marc Hurzeler + Stefan Wolfart + Ueli Grunder
Datum objave Feb 13, 2020
Q PAKET: Klasici - Velika akcija

Više podataka o paketu je dostupno OVDJE.

Estetska, parodontna plastična i implantološka kirurgija, Autor: Otto Zuhr / Marc Hurzeler

+

Implantoprotetika koncept usmjeren na pacijenta, Autor: Stefan Wolfart

+

Implantati u estetskoj zoni, Autor: Ueli Grunder

CIJENA : 4.999,00 kn/ 675 €

Estetska, parodontna plastična i implantološka kirurgija - Mikrokirurški koncept , Autor: Otto Zuhr / Marc Hurzeler

Autori po prvi put pružaju opsežan pregled osnova, indikatora i kliničkih tehnika estetske, parodontne plastične i implantološke kirurgije na temelju mikrokirurgije. Ovo izdanje pritom uzorno povezuje znanstvene spoznaje s praktičnim iskustvom. U vezi obrađenih pitanja analizira se dostupna znanstvena literatura te vodi aktualna klinička evidencija. Prikazi slučajeva i predstavljene tehnike pomno se prikazuju na mnogobrojnim fotografijama, korak po korak. Za praktičnu provedbu protokola izrađene su kontrolne liste za materijale, instrumente i radne korake. Uputstva za zbrinjavanje svih značajnijih komplikacija upotpunjuju prikaze u ovom izdanju. Ova knjiga bez sumnje jedna je od najvažnijih publikacija na području oralne kirurgije posljednjih godina i obvezno je štivo za svakog implantologa i parodontologa.

Implantoprotetika - koncept usmjeren na pacijenta, Autor : Stefan Wolfart

Dok o kirurškim aspektima implantologije postoji dovoljnostručne literature, nedostaje svobuhvatan priručnik i udžbenik o implantoprotetskoj opskrbi pacijenata – što je zapravo cilj gotovo svake implantacije. Renomirani tim autora tu prazninu popunjava na kvalitetan način. Knjiga je ilustrirana s više od 2 000 fotografija i mnoštvom shema te predstavlja uvjerljiv koncept implantacije vođene protetskim planom i individualne estetske protetske opskrbe temeljene na znanstvenim dokazima. Koncept je dobro promišljen, od planiranja terapije do praćenja. Odlučujuće dodirne točke između kirurga i protetičara, protetičara i dentalnog tehničara te pacijenta i tima zaduženog za liječenje detaljno se opisuju. Sa sigurnošću se radi o budućem zlatnom standardu i obveznom priručniku, ne samo za svakog implantologa i protetičara, nego praktički za svakog doktora dentalne medicine i dentalnog tehničara.

Implantati u estetskoj zoni, Autor: Ueli Grunder

Napisana od strane respektabilnog i inovativnog kirurga, ova knjiga donosi nekonvencionalnu strategiju implantološke terapije za estetske restauracije u anteriornom području, koja je potvrdila svoju učinkovitost u višegodišnjoj kliničkoj praksi. Uz pregled bioloških načela, planiranje terapije, indikacije, estetsku analizu i protetska rješenja, autor se fokusira na segmente kao što su poštedne ekstrakcije zubi, precizno pozicioniranje implantata, kriterije za odabir tehnike ugradnje implantata, i najvažnije – širok spektar tehnika menadžmenta mekog tkiva koji koristi kod svoga pristupa. Ova knjiga također prikazuje tehnike kojima se može poboljšati estetski rezultat bilo koje implantološke terapije, neovisno o terapijskim strategijama. O svim se postupcima i tehnikama raspravlja uz više od 4000 kliničkih fotografija i ilustracija. Na taj način ovaj lider u dentalnoj implantologiji podiže čitateljevu svijest o visokim zahtjevima koje danas postavlja dentalna implantologija, te ilustrira kako kliničari mogu ostvariti optimalne rezultate.