Zero Bone Loss - Koncepti bez gubitka kosti - Tomas Linkevicius - HRVATSKO IZDANJE

Zero Bone Loss - Koncepti bez gubitka kosti - Tomas Linkevicius - HRVATSKO IZDANJE

€198,00

Tomas Linkevičius

Zero Bone Loss - Koncepti bez gubitka kosti - HRVATSKO IZDANJE

Uvez: tvrdi
Format: 21.6 x 28 cm
Broj stranica: 304
Broj fotografija: 1.231

Cijena: 198,00 €

Gubitak kosti i dalje je glavni problem s kojim se susreću kliničari, ali to je komplikacija koju je moguće izbjeći. Kombinirajući kliničko iskustvo sa znanstveno dokazanim strategijama, autor ove knjige sastavio je vodič koji će svaki implantolog smatrati neprocjenjivim kako bi spriječio gubitak kosti kod svojih pacijenata. Predstavljene su različite strategije koje se mogu primijeniti za postizanje stabilne kosti i mnogo godina nakon terapije. Budući da uspješno liječenje ovisi i o kirurškoj i protetskoj komponenti, knjiga je podijeljena u dva dijela. Svaki se usredotočuje na ono što se mora učiniti u svakoj fazi kako bi se osigurala stabilnost kostiju. Na kliničkim primjerima detaljno se prikazuju različite situacije, izbor implantata i protetskih rješenja, a sve je potkrijepljeno kliničkim istraživanjima koja se temelje na dokazima i koja su dokazano uspješna.

Sadržaj

I. dio: Kirurški koncepti
Poglavlje 1. Kirurški čimbenici koji osiguravaju stabilnost krestalne kosti
Poglavlje 2. Čimbenici povezani s dizajnom implantata
Poglavlje 3. Dubina postavljanja implantata
Poglavlje 4. Vertikalna debljina mekog tkiva
Poglavlje 5. Supkrestalno smještanje implantata
Poglavlje 6. Zaravnavanje alveolarnoga grebena
Poglavlje 7. Tent-Pole tehnika
Poglavlje 8. Augmentacija vertikalnog mekog tkiva
Poglavlje 9. Pričvrsna sluznica oko dentalnih implantata
Poglavlje 10. Praktične preporuke za ugradnju implantata

II. dio: Protetski koncepti
Poglavlje 11. Protetski čimbenici koji osiguravaju stabilnost krestalne kosti
Poglavlje 12. Cementirani nadomjesci
Poglavlje 13. Nadomjesci pričvršćeni vijkom
Poglavlje 14. Fiksnoprotetska rješenja s titanijskom bazom
Poglavlje 15. Implantatne nadogradnje
Poglavlje 16. Utjecaj izlaznog profila
Poglavlje 17. Protetski materijali
Poglavlje 18. Subgingivni materijali
Poglavlje 19. Izbjegavanje cirkonij-oksidnih nadomjestaka s obloženim subgingivnim dijelom
Poglavlje 20. Supragingivni materijali za implantoprotetske nadomjeske


 

 

 

Naslov Zero Bone Loss - Koncepti bez gubitka kosti - Tomas Linkevicius - HRVATSKO IZDANJE
Autor Tomas Linkevicius
Datum objave Jun 12, 2020

Tomas Linkevičius

Zero Bone Loss - Koncepti bez gubitka kosti - HRVATSKO IZDANJE

Uvez: tvrdi
Format: 21.6 x 28 cm
Broj stranica: 304
Broj fotografija: 1.231

Cijena: 198,00 €

Gubitak kosti i dalje je glavni problem s kojim se susreću kliničari, ali to je komplikacija koju je moguće izbjeći. Kombinirajući kliničko iskustvo sa znanstveno dokazanim strategijama, autor ove knjige sastavio je vodič koji će svaki implantolog smatrati neprocjenjivim kako bi spriječio gubitak kosti kod svojih pacijenata. Predstavljene su različite strategije koje se mogu primijeniti za postizanje stabilne kosti i mnogo godina nakon terapije. Budući da uspješno liječenje ovisi i o kirurškoj i protetskoj komponenti, knjiga je podijeljena u dva dijela. Svaki se usredotočuje na ono što se mora učiniti u svakoj fazi kako bi se osigurala stabilnost kostiju. Na kliničkim primjerima detaljno se prikazuju različite situacije, izbor implantata i protetskih rješenja, a sve je potkrijepljeno kliničkim istraživanjima koja se temelje na dokazima i koja su dokazano uspješna.

Sadržaj

I. dio: Kirurški koncepti
Poglavlje 1. Kirurški čimbenici koji osiguravaju stabilnost krestalne kosti
Poglavlje 2. Čimbenici povezani s dizajnom implantata
Poglavlje 3. Dubina postavljanja implantata
Poglavlje 4. Vertikalna debljina mekog tkiva
Poglavlje 5. Supkrestalno smještanje implantata
Poglavlje 6. Zaravnavanje alveolarnoga grebena
Poglavlje 7. Tent-Pole tehnika
Poglavlje 8. Augmentacija vertikalnog mekog tkiva
Poglavlje 9. Pričvrsna sluznica oko dentalnih implantata
Poglavlje 10. Praktične preporuke za ugradnju implantata

II. dio: Protetski koncepti
Poglavlje 11. Protetski čimbenici koji osiguravaju stabilnost krestalne kosti
Poglavlje 12. Cementirani nadomjesci
Poglavlje 13. Nadomjesci pričvršćeni vijkom
Poglavlje 14. Fiksnoprotetska rješenja s titanijskom bazom
Poglavlje 15. Implantatne nadogradnje
Poglavlje 16. Utjecaj izlaznog profila
Poglavlje 17. Protetski materijali
Poglavlje 18. Subgingivni materijali
Poglavlje 19. Izbjegavanje cirkonij-oksidnih nadomjestaka s obloženim subgingivnim dijelom
Poglavlje 20. Supragingivni materijali za implantoprotetske nadomjeske