Izjava o privatnosti

IZJAVA O PRIVATNOSTI DRUŠTVA

MEDIA OGLED d.o.o.

MEDIA OGLED d.o.o., s a sjedištem u Zagrebu, Bednjanska 10, OIB: 03419081255 („MEDIA OGLED“) pridaje posebnu pažnju zaštiti osobnih podataka svojih klijenata, u skladu s najboljom poslovnom praksom i važećim hrvatskim i europskim propisima, uključujući i Opću Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ („GDPR“).

U ovoj Izjavi o privatnosti želimo Vam pružiti detaljnije informacije o tome kako MEDIA OGLED kao voditelj obrade, prikuplja, obrađuje, pohranjuje i na bilo koji drugi način koristi Vaše osobne podatke, kao i o pravima koje možete ostvariti u vezi s obradom tih podataka.

Zaštita Vaše privatnosti nam je izuzetno važna pa Vas molimo da ove informacije pažljivo pročitate.

 1. Koje osobne podatke MEDIA OGLED prikuplja i obrađuje te u koje ih svrhe koristi?

MEDIA OGLED prikuplja, obrađuje i koristi samo one osobne podatke koji su nam nužni za ostvarenje svrha koje su navedene u Izjavi o privatnosti. Ovisno o okolnostima, to može uključivati sljedeće:

 • Vaše ime i prezime
 • naziv Vaše ordinacije dentalne medicine
 • Vaš OIB ili matični broj ordinacije
 • Vaša adresa
 • Vaš potpis
 • Vaš broj telefona
 • Vaša email adresa

 Vaše osobne podatke prikupljamo, obrađujemo i koristimo u sljedeće svrhe:

 • sklapanje i izvršavanje ugovora o godišnjoj pretplati na Quintessence časopise,
 • sklapanje i izvršavanje ugovora o kupnji stručne literature,
 • sklapanje i izvršavanje ugovora za sudjelovanje na tečajevima stručnog usavršavanja, te
 • slanje obavijesti o promotivnim ponudama, promotivnim događanjima te drugih posebnih obavijesti (newsletter) radi izravnog marketinga.
 1. Iz kojih izvora MEDIA OGLED prikuplja Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke prikupljamo izravno od Vas - prilikom popunjavanje narudžbenice ili našeg kontakt obrasca, putem e-maila, telefona, mobitela ili osobno kroz razgovor s Vama.

 1. Koje su pravne osnove za prikupljanje, obradu i korištenje Vaših osobnih podataka od strane MEDIA OGLED-a?

Vaše osobne podatke obrađujemo u gore navedene svrhe na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • izvršavanje ugovora: na ovoj se osnovi temelji obrada onih osobnih podataka koji su nam potrebni kako bismo uredno izvršili svoju ugovornu obvezu.
 • poštivanje pravnih obveza: ova je osnova primjenjiva u slučaju kad nam zakon nalaže obradu određenih osobnih podataka, kao npr. zahtjev za otkrivanjem podataka nadležnim državnim tijelima i regulatornim agencijama.
 • legitimni interes: Vaše osobne podatke imamo pravo obrađivati u svrhe naših legitimnih interesa osim u slučajevima kada su od tih interesa jači Vaši interesi ili Vaša temeljna prava i slobode koja zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Pri tome ćemo uzimati u obzir Vaša razumna očekivanja o obradi osobnih podataka koja se temelje na Vašem ugovornom ili drugom odnosu s nama. Naš legitiman interes je npr. obrada osobnih podataka za potrebe izravnog marketinga kada šaljemo obavijesti o promotivnim ponudama, promotivnim događanjima te druge posebnih obavijesti (newsletter) s obzirom da razumno možete očekivati da tako pružene informacije mogu biti od značaja za Vaše poslovanje. U tom slučaju obrađujemo Vaše osobne podatke kako bismo bili u mogućnosti našu promidžbu prilagoditi Vašim potrebama i kako bismo bili u mogućnosti dostavljati Vam prilagođene obavijesti o našim proizvodima i/ili uslugama, prodajnim akcijama ili novostima u poslovanju putem pošte, elektroničke pošte ili društvenih mreža.

Ako Vaše osobne podatke obrađujemo za potrebe izravnog marketinga obavještavamo Vas da imate pravo u svakom trenutku protiviti se takvoj obradi. Po primitku Vašeg prigovora više nećemo upotrebljavati Vaše osobne podatke u tu svrhu.

 • Vaša privola, gdje je to prikladno. Ako nisu ispunjeni uvjeti za korištenje Vaših osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga na temelju našeg legitimnog interesa (npr. u slučaju da niste pretplatnik Quintessence časopisa ili da niste ranije koristili druge naše proizvode ili usluge) onda za obradu Vaših osobnih podataka u tu svrhu moramo imati Vašu privolu koju nam dajete prilikom popunjavanja našeg kontakt obrasca.

Ako Vaše osobne podatke obrađujemo na temelju dane privole obavještavamo Vas da imate pravo u svakom trenutku povući privolu.

 1. Prenosi li MEDIA OGLED Vaše osobne podatke trećim osobama?

MEDIA OGLED može prenositi Vaše osobne podatke trećim osobama u sljedećim situacijama:

 • Hrvatska komora dentalne medicine („HKDM“). MEDIA OGLED prosljeđuje Vaše osobne podatke HKDM-u u svrhu dodjele bodova godišnjim pretplatnicima Quintessence časopisa ili u svrhu dodjele bodova za sudjelovanje na tečajevima stručnog usavršavanja.
 • Nadzorna tijela, institucije i druge treće osobe. Kada je to potrebno za gore navedene svrhe, osobni podaci se mogu proslijediti nadležnim tijelima, sudovima ili drugim institucijama (npr. poreznoj upravi), neovisnim vanjskim savjetnicima (npr. revizorima, odvjetnicima) ili drugim trećim osobama.
 • Izvršitelji obrade. Kada je to potrebno za gore navedene svrhe, osobni podaci se mogu podijeliti s jednom ili više trećih osoba za obradu osobnih podataka prema odgovarajućim uputama MEDIA OGLED-a (npr. osobe koje nam pružaju usluge podrške i održavanja informatičkih sustava, obračuna naknada i slično). Izvršitelji obrade moraju postupati u skladu s našim uputama te su ugovorom obvezani na provođenje odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bi čuvali osobne podatke.
 1. Kako štitimo Vaše osobne podatke?

Sigurnost Vaših osobnih podataka iznimno nam je važna. Stoga smo osigurali da se Vaši osobni podaci obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s važećim pravnim propisima i standardima prakse. Provodimo odgovarajuće tehničke, fizičke i organizacijske mjere za zaštitu podataka od sigurnosnih rizika kao što su slučajni, neovlašteni, nezakoniti ili na drugi način neželjeni pristup podacima, njihovo uništavanje ili gubitak ili otkrivanje te osiguravamo takvu razinu sigurnosti koja odgovara rizicima obrade podataka.

Vaši podaci se čuvaju na zaštićenoj internoj serverskoj infrastrukturi kojoj je pristup onemogućen izvana. Pristup serverskoj infrastrukturi imaju samo osobe ovlaštene za njezino održavanje, a pristup osobnim podacima imaju samo naši ovlašteni zaposlenici s ograničenim pravima obrade čija pozicija zahtjeva da u sklopu obavljanja svog posla obrađuju osobne podatke, te koji su preuzeli obvezu čuvanja povjerljivosti. Pritom oni imaju pristup Vašim osobnim podacima samo u onoj mjeri koja je nužna za svrhu u koje se Vaši osobni podaci obrađuju. MEDIA OGLED će sustav zaštite podataka redovito nadograđivati i unaprjeđivati kako bi se spriječio neovlašteni pristup osobnim podacima.

 1. Koliko dugo MEDIA OGLED čuva Vaše osobne podatke?

Naša je politika da ne čuvamo osobne podatke dulje nego što je to potrebno. Vaše osobne podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe za koju se obrađuju osim ako nas ne obvezuju dodatni zakonski rokovi za njihovo čuvanje. Kada čuvamo Vaše osobne podatke, vrijeme njihovog čuvanja određujemo na temelju važećih propisa (npr. prema Zakonu o računovodstvu dužni smo čuvati knjigovodstvene isprave 11 godina). Nakon toga, Vaše osobne podatke ćemo brisati, osim u onoj mjeri i trajanju koje je potrebno za ispunjavanje zakonskih obveza, rješavanja sporova ili ispunjavanja ugovora sklopljenih s izvršiteljima obrade.

Također, ako određene osobne podatke obrađujemo na temelju privole, u slučaju povlačenja privole izvršit ćemo brisanje Vaših osobnih podataka, osim ako ne postoji druga pravna osnova za obradu.

 1. Kolačići (cookies)

Naša online trgovina je hostirana i podržana na Shopify Inc. Oni nam pružaju online e-commerce platformu koja nam omogućuje da prodajemo svoje proizvode i usluge Vama. Kada posjetite i komunicirate s našim web-mjestima, prikupljamo druge informacije kojima Vas se ne može izravno identificirati u vezi s Vašom upotrebom web-mjesta, kao što je broj posjeta našim web-mjestima, dijelovi naše web stranice koje pregledavate i koliko dugo se zadržavate na njima („Drugi podaci“). Takve Druge podatke prikupljamo i analiziramo kako bismo poboljšali naše usluge i osigurali da su Vam naše web mjesto, proizvodi i usluge zanimljivi.

Pritom upotrebljavamo kolačiće i druge tehnologije (kao što su „pikselne oznake“, „web pratilice“, „prazni GIF-ovi“, poveznice u e-pošti, JavaScript, ID-ovi uređaja koje su dodijelili Google ili Apple ili slične tehnologije) kako bismo prikupili te informacije („kolačići“). Ako u bilo kojem trenutku želite ukloniti ili blokirati kolačiće na svom uređaju, to možete učiniti putem Cookie Consent Managera, koji se nalazi u donjem desnom kutu. U pogledu ostalih web stranica, postavke možete podesiti u izborniku „pomoć“ Vašeg preglednika.

Kolačići su male tekstualne datoteke koje prikupljaju podatke koji nisu osobni podaci i šalju ih te pohranjuju na vaše računalo, pametni telefon ili drugi uređaj za pristup internetu svaki put kada posjetite web stranice. Kolačići koje naša web stranica koristi služe za poboljšanje online korisničkog iskustva. Media Ogled ne koristi kolačiće trećih strana namijenjene ciljanom oglašavanju.

Na našoj web stranici koristimo sljedeće vrste kolačića:

 • Session Cookies ili privremeni kolačići: Mi koristimo privremene kolačiće da bi dodijelili nasumično generiran jedinstveni identifikacijski broj na vašem računalu svaki put kada posjetite jedan od naših web stranica. Privremeni kolačić istječe nakon što zatvorite preglednik. Koriste se da bi podržavali funkcionalnost naših web stranica i da bi razumjeli vaše korištenje naše web stranice, odnosno stranice koje ste posjetili, koje su veze koje koristite i koliko dugo ste ostali na svakoj stranici, na kojem dijelu web stranice ste je odlučili napustiti i slično.
 • Persistent Cookies ili stalni kolačići: Omogućuju web stranicama da prepoznaju korisnika na sljedećim posjetima, te služe ubrzavanju ili optimizaciji vašeg online iskustva, usluge ili funkcije koje nudi web stranica. Stalni kolačići ne istječu odmah nakon što zatvorite preglednik, te ostaju na vašem računalu dok ne isteknu nakon određenog vremenskog razdoblja ili brisanja od strane korisnika.

Također možemo upotrijebiti informacije koje smo prikupili i spojili, ili anonimne informacije dobivene od trećih strana da bismo bolje razumjeli svoje korisnike (više na https://www.shopify.com/legal/cookies)

 1. Koja su Vaša prava u vezi s obradom osobnih podataka?

Uz uvjete propisane GDPR-om, imate sljedeća prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka:

 • pravo na pristup – pravo na dobivanje informacije o tome obrađujemo li Vaše osobne podatke te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i informacije, među ostalim, o obrađenim osobnim podacima, o svrsi obrade, roku pohrane, iznošenju u treće zemlje i dr.
 • pravo na ispravak – pravo na ispravak netočnih i pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka
 • pravo na brisanje („pravo na zaborav“) – pravo na brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas ako, među ostalim, osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, ako ste povukli privolu za obradu i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu, ako su Vaši osobni podaci nezakonito obrađeni i dr. Ovo pravo ima ograničenja pa se ne može primijeniti ako je obrada Vaših osobnih podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili radi poštivanja naše pravne obveze kojom se zahtijeva obrada prema propisima koji nas obvezuju
 • pravo na ograničenje obrade – pravo da od nas zatražite ograničenje obrade Vaših osobnih podataka (npr. kada osporavate točnost podataka, kada se protivite brisanju nezakonito obrađenih podataka)
 • pravo na prigovor – pravo na protivljenje obradi osobnih podataka koji se odnose na Vas i koje obrađujemo na temelju legitimnog interesa, uključujući i profiliranje. U tom slučaju možemo obrađivati osobne podatke koji se odnose na Vas isključivo ako dokažemo da naši legitimni razlozi za obradu nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili radi uspostavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
 • pravo na prenosivost podataka – pravo na zaprimanje i prijenos podataka drugom voditelju obrade ako ste nam osobne podatke pružili u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili na ugovoru
 • pravo usprotiviti se donošenju automatiziranih pojedinačnih odluka uključujući izradu profila – pravo da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila. S time u vezi, želimo istaknuti da ne primjenjujemo takav način donošenja odluka, te da se sve odluke donose uz značajnu ljudsku intervenciju.
 • pravo na povlačenje privole – ako se obrada osobnih podataka temelji na Vašoj privoli imate pravo, bez ikakvih posljedica, u svakom trenutku povući svoju privolu dostavljanjem pisane obavijesti o povlačenju privole na email: ured@quintessence.hr. U tom slučaju mi više ne smijemo obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako ne postoji druga pravna osnova za njihovu obradu. Povlačenje privole ima učinak od trenutka kada je izjavljeno, što znači da ne utječe na zakonitost obrade Vaših osobnih podataka u razdoblju od davanja privole do njezina povlačenja.

Mogućnost ostvarivanja iznad navedenih prava ovisi o tome iz kojeg ih razloga i na kojem temelju obrađujemo. Na primjer, u slučaju kada smo zakonski obvezni čuvati osobne podatke određeno razdoblje, tada ih ne možemo brisati, čak ni ako Vi to zahtijevate.

Po Vašem zahtjevu postupit ćemo u roku od mjesec dana od primitka. Ako je u pitanju zahtjev složene naravi ili smo primili velik broj zahtjeva, tada ćemo Vas obavijestiti da će nam za postupanje po zahtjevu trebati duže od mjesec dana, te ćemo po Vašem zahtjevu svakako postupiti u roku od tri mjeseca od primitka. Vaš zahtjev možemo usvojiti ili odbiti ukoliko ga ocijenimo neutemeljenim.

Ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka nije u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu. U Republici Hrvatskoj nadzorno tijelo kojemu možete podnijeti pritužbu je Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 4609099, email: azop@azop.hr.

U Zagrebu, 24. svibnja 2018. godine