Uvjeti kupnje

Podaci o prodajnom mjestu:

Media ogled d.o.o.

Bednjanska 10

10000 Zagreb

OIB: 03419081255

tel:  +385 (1) 6055898

mail: ured@quintessence.hr

Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080420477, Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Član uprave: mr.sc. Nives Škara


Uvjeti prodaje/kupnje

Cijena

Cijene proizvoda na internetskoj stranici QUINTESSENCE.HR  izražene su u hrvatskim kunama (HRK).


Dostava (poštarina)

U cijenu  knjige NISU uključeni troškove dostave u i izvan Republike Hrvatske.

Narudžbe putem interneta moguće je obavljati 24 sata dnevno. Za narudžbe zaprimljene radnim danom (ponedjeljak - petak) dostava će biti organizirana unutar 3 – 5 radih dana. Za narudžbe obavljene subotom, nedjeljom i državnim blagdanom dostava će se organizirati unutar 3 -5  radnih dana počevši od prvog radnog dana.

Nastojat ćemo sve narudžbe isporučiti u roku kraćem od navedenoga.

Ako kupac ima poseban zahtjev u vezi s datumom i adresom dostave, sve detalje treba navesti u narudžbi. O mogućnosti ispunjenja zahtjeva bit će obaviješten telefonom ili e-mailom. 

Zadržavamo pravo promjene formiranja akcijskih cijena na način koji smatramo optimalnim za interese Kupca i Media ogleda d.o.o.


Dostava

Na području Republike Hrvatske i Slovenije dostava se obavlja putem dostavne službe GLS ili Paket 24 ili kurirske službe na području centra grada Zagreba. Dostava se obavlja prema uvjetima korištenja usluga dostavne službe, a smatra se izvršenom u trenutku predaje proizvoda dostavnoj službi. Dostava izvan RH obavljamo putem državnih pošta. Ako se proizvod koji je upućen Kupcu, odnosno Primatelju vrati Media ogledu jer dostavna služba nije uspjela izvršiti dostavu, Kupac će o tome biti obaviješten e-poštom ili telefonom te će mu biti ponuđene sljedeće mogućnosti:

 • da se naručeni proizvod na zahtjev Kupca ponovno dostavi na adresu Kupca odnosno Primatelja
 • da naručeni proizvod preuzme u Media ogledu d.o.o., Bednjanska 10, Zagreb uz prethodnu telefonsku najavu.

Ako Kupac u roku od 3 dana ne odgovori na e-mail i ne odabere jednu o ponuđenih mogućnosti, odabrani proizvod bit će dostavnom službom ponovno upućen na adresu Kupca. Kada Media ogled  putem dostavne službe isporuči proizvod Kupcu odnosno Primatelju, Kupac odnosno Primatelj dužan je preuzeti proizvod potpisom na dostavnici čime potvrđuje da je proizvod uredno isporučen. Media ogled ne odgovara Kupcu, odnosno Primatelju za manje ogrebotine na proizvodima koje su nastale kao posljedica dostave robe putem dostavne službe ako ogrebotine ili manji nedostaci ne utječu na osnovna svojstva i uporabljivost proizvoda. 

Ako naručeni proizvod nije raspoloživ na skladištu, Media ogled će o tome obavijestiti Kupca. 

 

Uvjeti poslovanja na internetskoj stranici www.quintessence.hr

Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu quintessence.hr za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Media ogleda d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem www.quintessence.hr uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda i/ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Media ogleda d.o.o.  na jedan od sljedećih načina:

 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik quintessence.hr,
 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem telefonske linije br. +385 (1) 6055-898 ili putem elektroničke pošte zaprimljene na ured@quintessence.hr

Kako kupiti odabrani proizvod

Kupovina putem internetske stranice www.quintessence.hr vrlo je jednostavna.

Odabirom proizvoda/usluge napunite košaricu, nastavljate kupnju, odabirete način dostave.
Popunite obrazac svojim podacima Podaci o kupcu (polja označena zvjezdicom (*) su obvezna). "Adresa za naplatu" predstavlja skup podataka važnih za adresiranje računa i naplatu dok je "Adresa za dostavu" skup podataka važnih za točnu isporuku naručenog proizvoda. Preporučujemo upis telefonskih brojeva zbog eventualne potrebe za brzim kontaktom.

Ugovor između Media ogleda d.o.o.  i korisnika kao kupca, stupa na snagu kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora. Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014, 110/15), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača. Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

 • ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
 • ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Media ogled d.o.o.  o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Media ogled d.o.o., Bednjanska 10, 10000 Zagreb), ili elektroničkom poštom na ured@quintessence.hr, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi internetskoj stranici, ispod Uvjeta kupnje, korisnik može elektronički ispuniti i poslati, u kojem će mu slučaju Media ogled d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

U slučaju ispunjenja uvjeta za jednostrani raskid Ugovora, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, ne uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Media ogled, odnosno zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na način tako da korisnik ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Media ogled može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena i pregledana u kakvom je stanju vraćena obzirom na ispunjenje uvjeta prava na jednostrani raskid Ugovora.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Media ogled d.o.o., Bednjanska 10, 10000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Media ogled, odnosno quintessence.hr, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam. Pošiljke poslane pouzećem neće biti preuzete.

Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona +385 (1) 6055 898 ili se javi na ured@quintessence.hr  kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe. 

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju bit će te obaviješteni.

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Media ogledu d.o.o.  iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Media ogled  o jednostranom raskidu Ugovora. 


Reklamacije i prigovori

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Svaku Vašu knjigu pakiramo i dodatno zaštićujemo specijaliziranom transportnom ambalažom.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste, jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će ispuniti Zapisnik o oštećenju i pošiljku vratiti Media ogledu d.o.o., uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije u svezi nedostatka proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte:

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena za isti proizvod ili drugi proizvod u istoj protuvrijednosti, tj. uz nadoplatu ili povrat dijela sredstava ako je potrebno. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije na ured@quintessence.hr kako bi se ista uvažila na temelju naknadnog fizičkog dokaza. Media ogled d.o.o. vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije u rokovima određenim Zakonom o obveznim odnosima, cjelokupan trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Media ogled d.o.o.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili autentičnosti proizvoda te ukoliko kupac temeljem subjektivne procjene smatra da nije dobio adekvatan proizvod i/ili uslugu, u poslovnoj praksi je uobičajeno da se slučaj prijavi jednoj od nadležnih institucija. Mjerodavna i službena tijela tada vrše sve potrebne provjere radi utvrđivanja ispravnosti te poštivanja važećih zakona. Po donošenju rješenja obje strane, i kupac i prodavatelj, dobivaju specificirani zapisnik. Takav službeni zapisnik neovisnog tijela smatra se mjerodavnim i dostatnim za okončanje reklamacijskog postupka.


Kupovina

Izaberite željeni artikl. Za više informacija o izabranom artiklu pritisnite „pogledaj ogledne stranice". Izborom ''Dodaj u košaricu'' artikl će biti automatski spremljen u Vašu košaricu nakon čega ga možete kupiti izborom opcije ''Kupi'' ili izborom opcije ''Nastavi kupovinu'' izabrati sljedeći artikl iz naše ponude i spremiti ga u košaricu. 

U košarici imate pregled svih artikala koje ste dotad odabrali, te cijenu i količinu. Količinu pojedinog artikla možete mijenjati upisivanjem željene količine u polje ''Količina''. Ako košaricu želite isprazniti, pokraj svakog artikla s desne strane označite polje ''X''.

Kada ste dovršili odabir željenih artikala i odlučili ih kupiti, u donjem dijelu izaberite ''Kupi'' za izvršenje kupnje.

Popunite obrazac svojim podacima Podaci o kupcu (polja označena zvjezdicom (*) su obvezna). "Adresa za naplatu" predstavlja skup podataka važnih za adresiranje računa i naplatu dok je "Adresa za dostavu" skup podataka važnih za točnu isporuku naručenog proizvoda. Preporučujemo upis telefonskih brojeva zbog eventualne potrebe za brzim kontaktom.

Odaberite jedan od načina dostave:

 • dostava unutar RH – dostavna služba GLS
 • dostava u Sloveniju – dostavna služba Hrvatske Pošte
 • dostava  izvan EU
 • osobno preuzimanje  - dolazak u prodajni prostor: Media ogled d.o.o., Bednjanska 10, 10 000 Zagreb
 • ostalo (s napomenom) 

Nakon izbora dostave, kliknite na Odaberi načine plaćanja:

Platiti proizvod /uslugu moguće je na sljedeće načine:

 • pouzećem za područje RH i Bosne i Hercegovine
 • po ponudi/predračunu, koje šaljemo odmah nakon narudžbe na mail (plaćate    virmanski)
 • e-bankingom – uplata izravno iznosa na račun Media ogled d.o.o.
 • kreditnim karticama za koje Media ogled ima sklopljen ugovor o prihvaćanju 

Nakon što ste odabrali način plaćanja molimo Vas da potvrdite adresu dostave za račun ili navedete drugu ukoliko je različita od adrese dostave.

 

Zahvaljujemo se na kupnji!