Implantoprotetska rehabilitacija cijele čeljusti

Implantoprotetska rehabilitacija cijele čeljusti

Autor: Garg, Arun K.
€90,00
Autor: Arun K. Garg

Implantoprotetska rehabilitacija cijele čeljusti

Uvez: tvrdi
Broj stranica: 120
Broj fotografija: 440
Format: 21,6 x 27,9 cm

Cijena: 90 €

Protokol implantoprotetske rehabilitacije cijele čeljusti (IPRCČ) jedna je od najnovijih inovacija u implantološkoj terapiji bezubih ili djelomično bezubih pacijenata. Protetski je nadomjestak u protokolu IPRCČ-a imedijatan, fiksan, estetski zadovoljavajući, visoko funkcionalan, ekonomičan i održiv, a često se može napraviti bez presađivanja kosti. Ova knjiga opisuje kako protokol IPRCČ-a funkcionira, komu je namijenjen i koje su metode za uspješnu primjenu kod različitih pacijenata. Sustav se može primijeniti i u gornjoj i donjoj čeljusti i kod bezubih ili djelomično bezubih pacijenata. Nekoliko poglavlja posvećeno je detaljnom opisu tretmana korak po korak s detaljnim kliničkim fotografijama koje prikazuju svaku fazu, od početne procjene do predaje protetskog nadomjeska. Postupke mogu pratiti i svi oni koji tek počinju raditi fiksne protetske nadomjeske te mogu početi s primjenom protokola IPRCČ-a na svojim pacijentima.

Sadržaj:
Poglavlje 1. Evolucija protokola IPRCČ-a
Poglavlje 2. Povijest kosih implantata imedijatno opterećenih protetskim radom
Poglavlje 3. Identifikacija i procjena kandidata
Poglavlje 4. Tehnike protokola IPRCČ-a i njihove modifikacije
Poglavlje 5. Terapija potpuno bezube gornje čeljusti
Poglavlje 6. Terapija potpuno bezube donje čeljusti
Poglavlje 7. Terapija djelomično bezube gornje čeljusti
Poglavlje 8. Terapija djelomično bezube donje čeljusti
Poglavlje 9. Definitivni protetski rad u protokolu IPRCČ-a
Poglavlje 10. Moguće komplikacije tijekom provedbe protokola IPRCČ-a
Naslov Implantoprotetska rehabilitacija cijele čeljusti
Autor Garg, Arun K.
Datum objave May 11, 2021
Autor: Arun K. Garg

Implantoprotetska rehabilitacija cijele čeljusti

Uvez: tvrdi
Broj stranica: 120
Broj fotografija: 440
Format: 21,6 x 27,9 cm

Cijena: 90 €

Protokol implantoprotetske rehabilitacije cijele čeljusti (IPRCČ) jedna je od najnovijih inovacija u implantološkoj terapiji bezubih ili djelomično bezubih pacijenata. Protetski je nadomjestak u protokolu IPRCČ-a imedijatan, fiksan, estetski zadovoljavajući, visoko funkcionalan, ekonomičan i održiv, a često se može napraviti bez presađivanja kosti. Ova knjiga opisuje kako protokol IPRCČ-a funkcionira, komu je namijenjen i koje su metode za uspješnu primjenu kod različitih pacijenata. Sustav se može primijeniti i u gornjoj i donjoj čeljusti i kod bezubih ili djelomično bezubih pacijenata. Nekoliko poglavlja posvećeno je detaljnom opisu tretmana korak po korak s detaljnim kliničkim fotografijama koje prikazuju svaku fazu, od početne procjene do predaje protetskog nadomjeska. Postupke mogu pratiti i svi oni koji tek počinju raditi fiksne protetske nadomjeske te mogu početi s primjenom protokola IPRCČ-a na svojim pacijentima.

Sadržaj:
Poglavlje 1. Evolucija protokola IPRCČ-a
Poglavlje 2. Povijest kosih implantata imedijatno opterećenih protetskim radom
Poglavlje 3. Identifikacija i procjena kandidata
Poglavlje 4. Tehnike protokola IPRCČ-a i njihove modifikacije
Poglavlje 5. Terapija potpuno bezube gornje čeljusti
Poglavlje 6. Terapija potpuno bezube donje čeljusti
Poglavlje 7. Terapija djelomično bezube gornje čeljusti
Poglavlje 8. Terapija djelomično bezube donje čeljusti
Poglavlje 9. Definitivni protetski rad u protokolu IPRCČ-a
Poglavlje 10. Moguće komplikacije tijekom provedbe protokola IPRCČ-a