NAJAVA Quintessence Dentalna Medicina 02/2020

 

Najava sadržaja časopisa Quintessence Dentalna Medicina 02/2020

UVODNIK
128 #ostanidoma

EPIDEMIOLOGIJA
129 Stomatološka skrb tijekom epidemije koronavirusa 2019 (COVID-19): operativni i klinički aspekti

Itzhak Abramovitz, Aaron Palmon, David Levy, Bekir Karabucak, Nurit Kot-Limon, Boaz Shay, Antonia Kolokythas, Galit Almoznino
Quintessence Int 2020;51(5):418-429

ESTETSKA DENTALNA MEDICINA
145 Tehnika ubrizgavanja kompozita: minimalno invazivna rekonstrukcija estetike i funkcije. Prikaz kliničkog slučaja s dvogodišnjim praćenjem

David Geštakovski
Quintessence Int 2019;50(9):712-719.

RESTAURATIVNA DENTALNA MEDICINA
153 Indirektni kompoziti iz kliničkog i znanstvenog gledišta

Angelika Rauch, Andreas König
Quintessenz 2020;71(2): 116-126.

RESTAURATIVNA DENTALNA MEDICINA
165 Opskrba pojedinačnih bezubih prostora direktnim metalnim, keramičkim i kompozitnim restauracijama bez staklenih vlakana - Drugi dio: privjesni član kod prekinutog zubnog niza (kategorija II)

Hans Jörg Staehle
Quintessenz 2019;70(11): 1268-1282.

ENDODONCIJA
181 Endodontski hitni slučaj u stomatološkoj ordinaciji - Prvi dio: organizacija i dijagnostika

Gabriel Tulus, Stefan Verch, Dirk Zipprich, Paula Perlea,Frank Sanner
Quintessenz 2020;71(2): 128-137.

PARODONTOLOGIJA
191 Mogućnosti primjene stomatološkog lasera u terapiji parodontitisa i periimplantitisa

Gerald Mettraux
Quintessenz 2020; 71(2):138-149.

POSTUPCI SNIMANJA
203 Odnos položaja umnjaka donje čeljusti i mandibularnog kanala na panoramskim i DVT-snimkama

Lucas M. Ritschl, Herbert Deppe, Jana Kleinschmidt,
Niklas Rommel, Stefan Wagenpfeil, Anton Sculean
Quintessenz 2020;71(2):186-194.

POSTUPCI SNIMANJA / RADIOLOŠKI ATLAS
213 Interpretacija rendgenskih snimaka

Dirk Schulze
Quintessenz 2020;71(2):196-197.

PROTETIKA
215 Digitalno, digitalizirano ili konvencionalno uzimanje otisaka?

Bernd Wöstmann, Maximiliane Amelie Schlenz
Quintessenz 2020;71(2):150-159.

IMPLANTOLOGIJA
225 Klinički koncept za opskrbu malih bezubih prostora zubnim nadomjeskom na implantatima u četiri posjeta

Matthias Müller
Quintessenz 2020;71(2):160-171.