CAD / CAM i potpuna keramika

CAD / CAM i potpuna keramika

335,00 kn 284,75 kn

Andres Baltzer / Vanik Kaufmann-Jinoian/ Andreas Kurbad / Kurt Reichel

CAD / CAM i potpuna keramika

Broj stranica: 360
Broj fotografija: 951
Uvez: tvrdi
Format: 21,5 x 28,5 cm
Jezik: hrvatski

Cijena: 335 kn / 45 €

Ogledne stranice dostupne su ovdje .

Već odavno se laboratorijska svakodnevica ne može zamisliti bez CAD/CAM-a, budući da iz godine u godinu oduševljava sve veći broj korisnika. Proteklih godina su se u vezi s tim razvili novi, poboljšani materijali na području keramičke tehnike. U skladu s tim se knjiga bavi s dvije glavne teme: prvi dio knjige želi dati lako razumljiv pregled o trenutno mogućim kliničkim indikacijama. Brojni prikazi slučajeva zainteresiranom čitatelju tumače tematiku, a osim toga pružaju korisne savjete i prijedloge koji se relativno lako mogu pretočiti u svakodnevni rad. Drugi dio knjige je posvećen stjecanju potrebnih novih osnovnih znanja koja proizlaze iz korištenja novih keramičkih materijala. Uspješna primjena tih sustava osigurana je tek kada se korisnici počnu pridržavati kako specifičnih pravila obrade tako i pravila obrade materijala.

Naslov CAD / CAM i potpuna keramika
Autor Andres Baltzer / Vanik Kaufmann-Jinoian/ Andreas Kurbad / Kurt Reichel
Vrsta Multidisciplinary
Datum objave Aug 18, 2017

Andres Baltzer / Vanik Kaufmann-Jinoian/ Andreas Kurbad / Kurt Reichel

CAD / CAM i potpuna keramika

Broj stranica: 360
Broj fotografija: 951
Uvez: tvrdi
Format: 21,5 x 28,5 cm
Jezik: hrvatski

Cijena: 335 kn / 45 €

Ogledne stranice dostupne su ovdje .

Već odavno se laboratorijska svakodnevica ne može zamisliti bez CAD/CAM-a, budući da iz godine u godinu oduševljava sve veći broj korisnika. Proteklih godina su se u vezi s tim razvili novi, poboljšani materijali na području keramičke tehnike. U skladu s tim se knjiga bavi s dvije glavne teme: prvi dio knjige želi dati lako razumljiv pregled o trenutno mogućim kliničkim indikacijama. Brojni prikazi slučajeva zainteresiranom čitatelju tumače tematiku, a osim toga pružaju korisne savjete i prijedloge koji se relativno lako mogu pretočiti u svakodnevni rad. Drugi dio knjige je posvećen stjecanju potrebnih novih osnovnih znanja koja proizlaze iz korištenja novih keramičkih materijala. Uspješna primjena tih sustava osigurana je tek kada se korisnici počnu pridržavati kako specifičnih pravila obrade tako i pravila obrade materijala.