Implantati u estetskoj zoni

Implantati u estetskoj zoni

Autor: Ueli Grunder
€310,00 €186,00

Ueli Grunder

Implantati u estetskoj zoni -Terapijski koncept korak po korak

Broj fotografija: 4049
Broj stranica: 848
Uvez: tvrdi
Format: 24  x 31 cm
Jezik: hrvatski
Godina izdanja: 2016.

Cijena: 2.350 kn / 310 €

Ogledne stranice dostupne su ovdje .

Napisana od strane respektabilnog i inovativnog kirurga, ova knjiga donosi nekonvencionalnu strategiju implantološke terapije za estetske restauracije u anteriornom području, koja je potvrdila svoju učinkovitost u višegodišnjoj kliničkoj praksi. Uz pregled bioloških načela, planiranje terapije, indikacije, estetsku analizu i protetska rješenja, autor se fokusira na segmente kao što su poštedne ekstrakcije zubi, precizno pozicioniranje implantata, kriterije za odabir tehnike ugradnje implantata, i najvažnije – širok spektar tehnika menadžmenta mekog tkiva koji koristi kod svoga pristupa. Ova knjiga također prikazuje tehnike kojima se može poboljšati estetski rezultat bilo koje implantološke terapije, neovisno o terapijskim strategijama. O svim se postupcima i tehnikama raspravlja uz više od 4000 kliničkih fotografija i ilustracija. Na taj način ovaj lider u dentalnoj implantologiji podiže čitateljevu svijest o visokim zahtjevima koje danas postavlja dentalna implantologija, te ilustrira kako kliničari mogu ostvariti optimalne rezultate.

Sadržaj:
1. Uvod
1.1. Zašto ova knjiga?
1.2. Literatura
1.3. Korišteni instrumenti
1.4. Korišteni materijali
2. Estetika
2.1. Općenito
2.2. Dugoročni rezultati
2.3. Sažetak
3. Mogući neuspjesi
3.1. Predugačke kliničke krune
3.2. Ožiljkasto tkivo
3.3. Nedostatak interdentalnih papila
3.4. Manjak volumena vestibularnog tkiva
3.5. Obojenja mekih tkiva umjetnim
materijalima
3.6. Sažetak
4. Biološke osnove
4.1. Uvod
4.2. Papila između zuba i implantata
4.3. Papila između dva implantata
4.4. Vestibularno područje
4.5. Utjecaj spoja implantata i implantatne nadogradnje
4.6. Ograničenja kod planiranja
4.7. Sažetak
5. Osnove planiranja
5.1. Općenito
5.2. Anamneza
5.3. Klinički nalaz
5.4. Rendgenski nalaz
5.5. Posebni aspekti u dijagnostici
5.6. Sažetak
6. Protetsko planiranje/alternative implantoprotetskoj terapiji
6.1. Općenito
6.2. Nadomještanje jednog zuba
6.3. Nadomještanje dvaju susjednih zubi
6.4. Prekinuti zubni niz većeg raspona
6.5. Sažetak
7. Protetske mogućnosti kompenzacije nedostatka tkiva
7.1. Općenito
7.2. Kompenzacija vertikalnog defekta
7.3. Kompenzacija nedostatka papila
7.4. Kompenzacija horizontalnog defekta
7.5. Kompenzacija nedostatne potpore usnice
7.6. Sažetak
8. Analiza početne situacije
8.1. Općenito
8.2. Linija osmijeha
8.3. Oblik čeljusti
8.4. Oblik zubi
8.5. Položaj zubi
8.6. Susjedni zubi
8.7. Meka tkiva
8.8. Raspoloživa kost
8.9. Širina bezubog prostora
8.10. Funkcija
8.11. Okluzija
8.12. Planiranje kliničkog postupka na temelju analize
8.13. Klinički primjer
8.14. Sažetak
9. Vađenje zuba
9.1. Općenito
9.2. Gubitak papile na susjednomzubu nakon vađenja zuba
9.3. Očuvanje papile na susjednom zubu
9.4. Potpora vestibularnom mekom tkivu
9.5. Očuvanje papile između dva zuba koja se vade
9.6. Mjere očuvanja alveolarnog grebena
9.7. Kada mjere očuvanja alveolarnog grebena nisu opravdane
9.8. Kada su mjere očuvanja alveolarnog grebena ipak opravdane
9.9. Sažetak
10. Položaj implantata
10.1. Općenito
10.2. Vestibulooralni položaj
10.3. Aksijalni nagib
10.4. Mezijalno-distalni položaj
10.5. Apikokoronarna dubina
10.6. Idealan položaj implantata
10.7. Utjecaj položaja implantata na protetske mogućnosti
10.8. Broj implantata
10.9. Klinički primjer
10.10. Posljedice pogrešnog položaja implantata
10.11. Kirurški predložak
10.12. Sažetak
11. Imedijatna implantacija
11.1. Početničke pogreške
11.2. Krivulja učenja
11.3. Kompenzacija gubitka tkiva
11.4. Privremena opskrba
11.5. Sažetak
12. Implantacija s istovremenom augmentacijom kosti (GBR)
12.1. Biološki aspekti
12.2. Estetski aspekti
12.3. Dugoročni rezultati
12.4. Kirurški postupak
12.5. Neuspjesi
12.6. Sažetak
13. Dvovremenski postupak
13.1. Augmentacija kosti prije implantacije – općenito
13.2. Augmentacija ksenogenim transplantatom i membranom
13.3. Augmentacija autolognim koštanim blokom
13.4. Augmentacija autolognim koštanim blokom i membranom
13.5. Augmentacija autolognim koštanim cilindrom, ksenogenim transplantatom i membranom
13.6. Sažetak
14. Transplantacija mekog tkiva
14.1. Općenito
14.2. Kirurški postupak
14.3. Mogućnosti i ograničenja
14.4. Tipične pogreške
14.5. Tehnika inlej transplantata
14.6. Sažetak
15. Otvaranje implantata
15.1. Rezom za očuvanje papilla
15.2. Odizanjem režnja
15.3. Valovitim rezom
15.4. Tehnikom poštednog reza
15.5. Sažetak
16. Otvaranje implantata s istovremenom augmentacijom mekog tkiva
16.1. Horizontalnim rezom
16.2. Mobilizacijom režnja
16.3. Tehnikom podvijenog režnja
16.4. Tunelskom tehnikom
16.5. Tehnikom inlej transplantata
16.6. Sažetak
17. Privremena opskrba tijekom terapije
17.1. Zahtjevi
17.2. Idealan privremeni nadomjestak
17.3. Sažetak
18. Protetika
18.1. Općenito
18.2. Cementiranje nasuprot vijčanom spoju
18.3. Oblikovanje mekog tkiva suprastrukturom
18.4. Otisak dvodijelne suprastrukture
18.5. Dvodijelna suprastruktura
18.6. Jednodijelna suprastruktura
18.7. Jednodijelni mostovi
18.8. Retencija položaja prirodnih zubi
18.9. Sažetak
19. Sažetak: Klinički primjeri s postupcima korak po korak
19.1. Imedijatna implantacija
19.2. Pojedinačni implantati s vođenom regeneracijom kosti
19.3. Dva implantata s vođenom regeneracijom kosti
19.4. Pojedinačni implantat, dvovremenski postupak
19.5. Dva implantata, dvovremenski postupak
19.6. Složeni slučaj

Naslov Implantati u estetskoj zoni
Autor Ueli Grunder
Vrsta Implants
Datum objave Aug 18, 2017

Ueli Grunder

Implantati u estetskoj zoni -Terapijski koncept korak po korak

Broj fotografija: 4049
Broj stranica: 848
Uvez: tvrdi
Format: 24  x 31 cm
Jezik: hrvatski
Godina izdanja: 2016.

Cijena: 2.350 kn / 310 €

Ogledne stranice dostupne su ovdje .

Napisana od strane respektabilnog i inovativnog kirurga, ova knjiga donosi nekonvencionalnu strategiju implantološke terapije za estetske restauracije u anteriornom području, koja je potvrdila svoju učinkovitost u višegodišnjoj kliničkoj praksi. Uz pregled bioloških načela, planiranje terapije, indikacije, estetsku analizu i protetska rješenja, autor se fokusira na segmente kao što su poštedne ekstrakcije zubi, precizno pozicioniranje implantata, kriterije za odabir tehnike ugradnje implantata, i najvažnije – širok spektar tehnika menadžmenta mekog tkiva koji koristi kod svoga pristupa. Ova knjiga također prikazuje tehnike kojima se može poboljšati estetski rezultat bilo koje implantološke terapije, neovisno o terapijskim strategijama. O svim se postupcima i tehnikama raspravlja uz više od 4000 kliničkih fotografija i ilustracija. Na taj način ovaj lider u dentalnoj implantologiji podiže čitateljevu svijest o visokim zahtjevima koje danas postavlja dentalna implantologija, te ilustrira kako kliničari mogu ostvariti optimalne rezultate.

Sadržaj:
1. Uvod
1.1. Zašto ova knjiga?
1.2. Literatura
1.3. Korišteni instrumenti
1.4. Korišteni materijali
2. Estetika
2.1. Općenito
2.2. Dugoročni rezultati
2.3. Sažetak
3. Mogući neuspjesi
3.1. Predugačke kliničke krune
3.2. Ožiljkasto tkivo
3.3. Nedostatak interdentalnih papila
3.4. Manjak volumena vestibularnog tkiva
3.5. Obojenja mekih tkiva umjetnim
materijalima
3.6. Sažetak
4. Biološke osnove
4.1. Uvod
4.2. Papila između zuba i implantata
4.3. Papila između dva implantata
4.4. Vestibularno područje
4.5. Utjecaj spoja implantata i implantatne nadogradnje
4.6. Ograničenja kod planiranja
4.7. Sažetak
5. Osnove planiranja
5.1. Općenito
5.2. Anamneza
5.3. Klinički nalaz
5.4. Rendgenski nalaz
5.5. Posebni aspekti u dijagnostici
5.6. Sažetak
6. Protetsko planiranje/alternative implantoprotetskoj terapiji
6.1. Općenito
6.2. Nadomještanje jednog zuba
6.3. Nadomještanje dvaju susjednih zubi
6.4. Prekinuti zubni niz većeg raspona
6.5. Sažetak
7. Protetske mogućnosti kompenzacije nedostatka tkiva
7.1. Općenito
7.2. Kompenzacija vertikalnog defekta
7.3. Kompenzacija nedostatka papila
7.4. Kompenzacija horizontalnog defekta
7.5. Kompenzacija nedostatne potpore usnice
7.6. Sažetak
8. Analiza početne situacije
8.1. Općenito
8.2. Linija osmijeha
8.3. Oblik čeljusti
8.4. Oblik zubi
8.5. Položaj zubi
8.6. Susjedni zubi
8.7. Meka tkiva
8.8. Raspoloživa kost
8.9. Širina bezubog prostora
8.10. Funkcija
8.11. Okluzija
8.12. Planiranje kliničkog postupka na temelju analize
8.13. Klinički primjer
8.14. Sažetak
9. Vađenje zuba
9.1. Općenito
9.2. Gubitak papile na susjednomzubu nakon vađenja zuba
9.3. Očuvanje papile na susjednom zubu
9.4. Potpora vestibularnom mekom tkivu
9.5. Očuvanje papile između dva zuba koja se vade
9.6. Mjere očuvanja alveolarnog grebena
9.7. Kada mjere očuvanja alveolarnog grebena nisu opravdane
9.8. Kada su mjere očuvanja alveolarnog grebena ipak opravdane
9.9. Sažetak
10. Položaj implantata
10.1. Općenito
10.2. Vestibulooralni položaj
10.3. Aksijalni nagib
10.4. Mezijalno-distalni položaj
10.5. Apikokoronarna dubina
10.6. Idealan položaj implantata
10.7. Utjecaj položaja implantata na protetske mogućnosti
10.8. Broj implantata
10.9. Klinički primjer
10.10. Posljedice pogrešnog položaja implantata
10.11. Kirurški predložak
10.12. Sažetak
11. Imedijatna implantacija
11.1. Početničke pogreške
11.2. Krivulja učenja
11.3. Kompenzacija gubitka tkiva
11.4. Privremena opskrba
11.5. Sažetak
12. Implantacija s istovremenom augmentacijom kosti (GBR)
12.1. Biološki aspekti
12.2. Estetski aspekti
12.3. Dugoročni rezultati
12.4. Kirurški postupak
12.5. Neuspjesi
12.6. Sažetak
13. Dvovremenski postupak
13.1. Augmentacija kosti prije implantacije – općenito
13.2. Augmentacija ksenogenim transplantatom i membranom
13.3. Augmentacija autolognim koštanim blokom
13.4. Augmentacija autolognim koštanim blokom i membranom
13.5. Augmentacija autolognim koštanim cilindrom, ksenogenim transplantatom i membranom
13.6. Sažetak
14. Transplantacija mekog tkiva
14.1. Općenito
14.2. Kirurški postupak
14.3. Mogućnosti i ograničenja
14.4. Tipične pogreške
14.5. Tehnika inlej transplantata
14.6. Sažetak
15. Otvaranje implantata
15.1. Rezom za očuvanje papilla
15.2. Odizanjem režnja
15.3. Valovitim rezom
15.4. Tehnikom poštednog reza
15.5. Sažetak
16. Otvaranje implantata s istovremenom augmentacijom mekog tkiva
16.1. Horizontalnim rezom
16.2. Mobilizacijom režnja
16.3. Tehnikom podvijenog režnja
16.4. Tunelskom tehnikom
16.5. Tehnikom inlej transplantata
16.6. Sažetak
17. Privremena opskrba tijekom terapije
17.1. Zahtjevi
17.2. Idealan privremeni nadomjestak
17.3. Sažetak
18. Protetika
18.1. Općenito
18.2. Cementiranje nasuprot vijčanom spoju
18.3. Oblikovanje mekog tkiva suprastrukturom
18.4. Otisak dvodijelne suprastrukture
18.5. Dvodijelna suprastruktura
18.6. Jednodijelna suprastruktura
18.7. Jednodijelni mostovi
18.8. Retencija položaja prirodnih zubi
18.9. Sažetak
19. Sažetak: Klinički primjeri s postupcima korak po korak
19.1. Imedijatna implantacija
19.2. Pojedinačni implantati s vođenom regeneracijom kosti
19.3. Dva implantata s vođenom regeneracijom kosti
19.4. Pojedinačni implantat, dvovremenski postupak
19.5. Dva implantata, dvovremenski postupak
19.6. Složeni slučaj